Kapat

Trafik sigortasında düzenleme TBMM’den geçti| Antalya sigorta expertiz Faruk Çil

Trafik sigortasında düzenleme TBMM’den geçti
Trafik sigortasında düzenleme TBMM’den geçti TBMM Genel Kurulu’nda dün Torba Tasarı’nın 5 maddesi kabul edildi. Bu 5 madde içinde sigorta sektörünün dikkatle beklediği Zorunlu Trafik Sigortası’ndaki düzenlemede kabul edildi.
Kabul edilen tasarı ile motorlu araçlar için yaptırılan zorunlu sorumluluk sigortasının genel hükümlerden ayrı olarak özel esaslarla düzenlenmesi dikkate alınarak, bu sigorta kapsamındaki tazminatlara uygulanacak kurallar öncelikle söz konusu özel esaslara bırakılıyor, özel esaslarda kural bulunmayan durumlarda genel esasların uygulanacağı açıklığa kavuşturuluyor.

Teminat dışında kalan haller açıklığa kavuşturuluyor
Buna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar, ilgili kanun ve kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabi olacak. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin ilgili kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında, Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanacak.
Tasarıyla, uygulamada zorunlu sorumluluk sigortasının açıklanan içeriğinde görülen tereddütlerin izalesi amacıyla teminat kapsamı dışında kalan haller açıklığa kavuşturuluyor. Buna göre, “Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri, ilgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri, bu kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler” zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalacak.

 

sigortacigazetesi.com.tr